Skip to main content sv

A care-crisis in the women-friendly welfare states?


Detta projekt vill undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten.

Projektet kommer att utvecklas kring frågan om vi kan prata om en vårdkris i de nordiska välfärdsstaterna och i så fall vilken karaktär krisen har och de viktigaste frågorna när det rör jämställdhet och välfärdsstatens hållbarhet.

Projektet ska publicera en bok, samt organisera en sommarskola för nordiska och internationella studenter och en spridningskonferens för policy- och beslutsfattare.

Senast uppdaterad 21 november 2019