Skip to main content sv

Equality in isolated labour markets (EQUIL)


I ett jämställt samhälle är både kvinnor och män aktiva på arbetsmarknaden och i familjelivet, men vi vet lite om hur dessa ideal står sig i samhällen med begränsade möjligheter till arbete. I detta projekt kommer vi att jämföra tre relativt isolerade områden i Norden: Narsaq på södra Grönland (1600 invånare), Suðuroy på Färöarna (4600 invånare), samt Læsø i Danmark (1800 invånare). Målet är att förstå lokala strategier och könsroller bland kvinnor och män i relativt isolerade områden, vad gäller arbete och social samverkan, för att potentiellt uppnå jämställdhet.

Resultaten förväntas skilja sig åt markant mellan regionerna, beroende på geografi, samt skilda historiska, ekonomiska och demografiska förutsättningar. Vi förväntar oss dock att kunna visa på värdefulla nya insikter från komparationen, och att kunskapen från sådan forskning kan bidra till planeringen av hållbar demografisk och ekonomisk utveckling, liksom fördjupa vår kunskap om platsens betydelse för sådan utveckling.

Senast uppdaterad 21 november 2019