Skip to main content sv

Jämställdhetssamarbete i Norden

Sedan år 1974 har länderna i Norden haft ett samarbete på jämställdhetsområdet genom Nordiska ministerrådet. Samarbetet kring jämställdhetsfrågor har fått stor betydelse för utvecklingen i Norden, och på dessa sidor berättar vi om hur det ser ut idag.


Nordiska ministerrådet

De nordiska ländernas, Färöarnas, Grönlands och Ålands samarbete kring jämställdhetsfrågor drivs av en gemensam vision om ett jämställt Norden med lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla invånare oberoende av kön.

Länderna liknar varandra på många sätt samtidigt som jämställdhetspolitiken delvis ser olika ut. Detta gör att vi har stor nytta av att samarbeta, föra politiska diskussioner och se vilka strategier som är mest effektiva för att uppnå gemensamma mål.

Läs mer om Nordiska ministerrådet »


Nordisk jämställdhetsfond

Genom Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdheten. Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Vi hittar gemensamma lösningar och lär av varandra. Sedan 2013 har ett 50-tal projekt beviljats medel. Projekten resulterar i allt från utbildningsmaterial och politiska förslag till nya nätverk i Norden. NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Läs mer om Nordisk jämställdhetsfond »GenderKalendern

Här hittar du nordiska och internationella konferenser, möten, seminarier, call for papers, doktorandkurser med mera. Vår kalender baserar sig på  GenderKalenderN – ett över tio år gammalt samarbete mellan nationella enheter i Norden med nationella informations-  och förmedlingsuppdrag om genus och/eller jämställdhetsrelaterade frågor. 

Till GenderKalendern på webben »