Skip to main content sv

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv


För att illustrera och synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna har NIKK, tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, tagit fram denna kartöversikt.

Utifrån statistik på kommunnivå visar kartorna på demografisk sammansättning och tillgång till utbildning, arbete och omsorg i Norden.

Projektets resultat presenterades även i en film som inledde Nordiska ministerrådets arrangemang under FN:s kvinnokommissions möte i New York år 2018. Se filmen Rural Realities in the Nordic Countries.

Likalön i Norden


Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Sammanfattning: Likalön i Norden


Detta är en kortfattad sammanfattning av publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har tagit fram Lika lön i Norden och denna kortfattade sammanfattning för att belysa och jämföra de nordiska ländernas politiska strategier, policys och lagar på likalönsområdet. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Faktablad: Vem jobbar och när?


Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter. Inom ramarna för projektet Deltid i Norden har NIKK med tre forskningsrapporter kartlagt deltidsarbetet i Norden. Detta faktablad, som visar på orsaker till och konsekvenser av deltidsarbetet, sammanfattar de tre rapporterna.

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang


Flexibla arbetsarrangemang gör det möjligt för föräldrar att kombinera jobb med familjeliv. I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare, som regler för arbetstid och semester, vilket innebär trygghet i arbetslivet. Detta har lagt grunden för att det idag är fler företag i Norden än genomsnittet i Europa som erbjuder flexibla arbetstider.

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen


Sedan 1970-talet har frågan om lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet stått högt på den politiska agendan i Norden. Länderna har tagit en mängd initiativ för att uppnå detta och idag hamnar regionen högt i internationella rankningar över jämställdhet i arbetslivet.

Part-Time Work in the Nordic Region III


Gender equality in the labour market is a key topic in the Nordic cooperation on gender equality. As a follow up to two earlier reports on part-time work this third report is an introductory study to part-time work and gender in the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands. The aim is to map what is known about part-time work, and where possible, explain working patterns in these areas. The report gives an overview of the labour markets of the three areas and introduces part-time work based on existing data.

The report also present findings from an exploratory study with women who work part-time in the Faroe Islands. Erika Anne Hayfield, PhD, Assistant Professor of Social Sciences at the University of the Faroe Islands, Rógvi Olavson, MSc Sociology and Lív Patursson, MSc Gender Studies wrote the report on request by NIKK, for the Nordic Council of Ministers.

Faktablad: Deltidskultur och heltidsnorm


Faktablad om vägar till jämställda arbetstider i Norden.

Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska länder. Genom projektet Deltid i Norden synades det ojämställda deltidsarbetet. Här kan du läsa om resultaten och om utmaningarna inför framtiden.

Faktablad: Deltid och ekonomi


Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och i Norge. Det visar en rapport som NIKK har tagit fram. Skillnaden är något större i Island, Sverige och Finland. I detta faktablad sammanfattas rapporten Part-Time Work, Gender and Economic Distribution in the Nordic Countries.

Faktablad: Heltid eller deltid?


Ansvaret för familj och barn är en viktig orsak till kvinnors deltidsarbete. Det visar en nordisk rapport som NIKK har tagit fram. En annan förklaring till deltidsarbetet är att många arbetsgivare inte ger något alternativ. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att gå upp i tid.

Updated 21 november 2019