Skip to main content sv

Om oss

Nordisk information för kunskap om kön,NIKK, är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

NIKK ska bidra till att uppnå målen i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet. Det görs främst genom insamling och strategisk förmedling av forskning, politik, kunskap och praxis utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.

NIKK administrerar även Nordisk jämställdhetsfond på uppdrag av Nordiska ministerrådet.


Vårt uppdrag

De nordiska jämställdhetsministrarna har beslutat att NIKK – Nordisk information för kunskap om kön ska verka som ett samarbetsorgan vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i Sverige. Uppdraget pågår från oktober 2012 till och med år 2022.

Läs mer om NIKK:s uppdrag här

Nationella sekretariatet för genusforskning

Sekretariatet samarbetar med nationella, nordiska såväl som europeiska uppdragsgivare och samverkansparter, inom främst universitets- och högskolesektorn. sedan 1998 är sekretariatet placerat vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Nationella sekretariatet för genusforskning här.