Skip to main content sv

Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt


Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Forskningsöversikten har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet. Syftet är att redogöra för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden samt att identifiera kunskapsbehov som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. Rapporten kartlägger hur sexuella trakasserier tar sig olika uttryck i människors arbetsliv utifrån yrken med varierande karaktär.

Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019.

Senast uppdaterad 18 augusti 2020