Skip to main content sv

MeToo


Uppföljande kartläggning
och expertseminarium

NIKK fick under hösten 2018 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att göra en kartläggning av nordiska och baltiska åtgärder och initiativ mot sexuella trakasserier under året som gått efter #MeToo-uppropen briserade. Kartläggningen fokuserar på skärpta lagar, politiska riktlinjer, tydliggjorda myndighetsuppdrag samt utbildningar och utredningar för att förhindra sexuella trakasserier.

I uppdraget ingår även att arrangera ett expertseminarium på temat ”One year later: The Impact of #MeToo from a Nordic-Baltic perspective”. Vid seminariet kommer de medverkande att diskutera hur uppropen om sexuella trakasserier togs emot, vilka lösningar som har presenterats och vilka utmaningar som kvarstår för att kunna skapa en långtgående och hållbar förändring.

Tidsspann för projektet
2018

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet