Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv.


AKTUELLT

”Ingen är fri förrän alla är fria” – summering av Norges ordförandeskap 2022

Under Norges ordförandeskap 2022 riktades bland annat fokus på ett grönt och jämställt Norden, arbetslivet och motståndet mot jämställdhet och LGBTI-rättigheter

Norge tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2022. Kultur- och jämställdhetsminister Anette Trettebergstuen summerar året där bland annat FN:s kvinnotoppmöte i New York ägde rum

Summering av Norges ordförandeskap 2022


AKTUELLT

Tre nya samarbetsprojekt stärker LGBTI-området i norden

Årets utlysning av Nordisk LGBTI-fond har resulterat i tre nordiska samarbetsprojekt på LGBTI-området. 

Queera arkiv, romska LGBTI-rättigheter och lärande utifrån QTIBIPoC-rörelsen är några av de aktiviteter som beviljats medel från Nordisk LGBTI-fond 2022.

Tre nya samarbetsprojekt stärker LGBTI-området i norden »

pride-demonstration. Foto: norden.org


Man i livsmedelsbutik. Foto: norden.org

NY RAPPORT

Normer kring kön en utmaning för grön omställning

Nu publicerar NIKK en ny forskningsöversikt med syfte att synliggöra, utmana och bidra till insikter om könsstereotyper i relation till konsumtion och livsstil. Rapporten visar bland annat att omsorgsideal kan vara en viktig nyckel till grön omställning. 

Den nya forskningsöversikten Klimat, kön och konsumtion – en forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar sammanfattar det aktuella forskningsläget inom sju olika områden: livsmedel, bostad och energi, kläder och konsumtionsvaror, transporter, arbete och tidsanvändning, kultur och turism, samt aktivism och påverkan.

Normer kring kön en utmaning för grön omställning »


Nya nordiska samarbetsprojekt stärker jämställdheten

Nu har sex projekt beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond 2022.

Projekten bygger på samarbeten som ökar kunskap och skapar plattformar utifrån frågor om hur omsorgsansvar och akademisk karriär kan kombineras, hälsokonsekvenser av Covid19 för migrantkvinnor och feministiskt engagemang i Västnorden.

Nya nordiska samarbetsprojekt stärker jämställdheten »

Far och mor matar barn. Foto: norden.org


Foto: norden.org

Ny rapport ger genusperspektiv på framtidens hållbara arbetsliv

Arbetsmarknaderna i Norden är i snabb och ständig förändring. Den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer nya krav. Vad behöver göras för att möjliggöra en hållbar utveckling som utgår från mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen?

Arbetslivet står inför en rad olika utmaningar, bland annat som en konsekvens av teknologisk förändring, demografisk utveckling och regionala skillnader. Detta kunskapsunderlag beskriver förändringarna och fokuserar på tre utmaningar för ett hållbart arbetsliv.

Ny rapport ger genusperspektiv på framtidens hållbara arbetsliv »