Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv.


AKTUELLT

Ny nordisk programutlysning ska motverka den könssegregerade arbetsmarknaden

I år utlyser Nordiska ministerrådet medel till aktörer i Norden som samarbetar för att motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden. Totalt ska fyra miljoner danska kronor fördelas till nordiska samarbetsprojekt som ska arbeta för långsiktig förändring i upp till fyra år.

I mitten av augusti 2020 öppnar utlysningen där Nordiska ministerrådet välkomnar ansökningar som syftar till att motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden. Genom utlysningen vill ministerrådet bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv där alla människors potential tillvaratas.

Ny nordisk programutlysning ska motverka den könssegregerade arbetsmarknaden »


Pågående projekt

Generation Equality Nordic

Med anledning av 25-årsjubileet av FN:s handlingsplan från Beijing 1995 om jämställdhet ska det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet för jämställdhet 2020 tillsammans med UN Women synliggöra nordiska ungas perspektiv på globala jämställdhetsfrågor. NIKK har fått i uppdrag att ta fram och genomföra den nordiska delkampanjen #GenerationEqualityNordic

Generation Equality Nordic »

Nordiskt kunskapslyft om
sexuella trakasserier: förstudie

Nordiska ministerrådet har genom jämställdhets­samarbetet initierat en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet och ta fram förslag hur de ska åtgärdas. NIKK har fått i uppdrag att genomföra förstudien.

Nordiskt kunskapslyft omsexuella trakasserier: förstudie »

Photo: Johannes Jansson/norden.org